Privacyverklaring


Laatst bijgewerkt: 7 maart 2024


Welkom bij de website van Schildersbedrijf Weesjes. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en het waarborgen van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.


1. Verzamelde informatie


Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt via onze contactformulieren of communicatiekanalen.


We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen over uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende/exit-pagina's, besturingssysteem, datum/tijdstempel en klikgedrag op de site. Deze informatie wordt verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie├źn.


2. Gebruik van informatie


We gebruiken de verzamelde informatie om:


- Uw vragen te beantwoorden en u de gevraagde informatie te verstrekken;

- Onze diensten te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften;

- U op de hoogte te houden van nieuws, aanbiedingen en updates over ons bedrijf en onze diensten;

- De veiligheid en beveiliging van onze website te waarborgen;

- Te voldoen aan wettelijke verplichtingen en ons bedrijf te beschermen tegen misbruik.


3. Gegevensdeling


We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in de volgende gevallen:


- Met uw toestemming;

- Wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

- Met serviceproviders die namens ons diensten uitvoeren, zoals hostingproviders of marketingpartners. Deze partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om de gevraagde diensten te leveren en zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.


4. Gegevensbewaring


We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en zoals vereist volgens toepasselijke wet- en regelgeving.


5. Uw rechten


U heeft het recht om:


- Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben;

- Te verzoeken om rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens;

- Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

- Uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen;

- Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken;

- Uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere partij.


6. Contact opnemen


Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die op onze website worden vermeld.


Door onze website te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van deze privacyverklaring. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of bij te werken, dus we raden u aan om regelmatig terug te keren naar deze pagina voor de meest recente informatie.


Met vriendelijke groet,
Anneke Weesjes
Garst 1349673 AJ Winschoten
06-55 77 39 90 
[email protected]